Una fleca amb degustació és una fleca i no un establiment d’hostaleria i restauració

Que una fleca amb degustació és una fleca i no un establiment d’hostaleria i restauració sembla obvi. Per això, no solament ens regulem, des de sempre, per normatives legals i convencionals totalment diferents, sinó que la nostra tipologia d’empresa i el seu personal no té res a veure amb un bar o restaurant. Malgrat aquesta obvietat, des de ja fa uns quants anys, les fleques del nostre país pateixen constants atacs per part del “lobby” hostaler.

El primer es va produir a finals de l’any 2014 quan, en ple preludi de les festes nadalenques, la Confederació Empresarial d’Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya, juntament amb els sindicats majoritaris U.G.T. i CC.OO, va introduir en el seu Conveni Col·lectiu que, a partir d’aleshores, les fleques i pastisseries amb degustació serien regulades per la seva norma convencional.

A so de bombo i platerets, els signants d’aquell conveni hostaler van arribar a emetre una nota de premsa que van enviar a l’agència EFE i de la qual es van fer ressò mitjans tan importants com Expansión, ABC o El Confidencial. Entre altres barbaritats, aquesta nota explicava que la nova norma salvava els treballadors de les fleques i pastisseries amb degustació de l’aplicació de “convenis amb salaris més baixos”, en clara referència a la nostra negociació col·lectiva.

Això va obligar tots els gremis flequers catalans que formen part de la Federació Catalana d’Associacions de Gremis de Flequers, i a la mateixa Federació Catalana, a interposar una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya impugnant l’esmentat Conveni, demanda que finalment no va arribar a judici, ja que la Confederació Empresarial d’Hosteleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya, i els sindicats UGT i CCOO van acceptar suprimir del redactat de la norma hostalera qualsevol esment a l’activitat de degustació exercida per les fleques i pastisseries.

Paral·lelament, i tal vegada com a conseqüència de la gran pressió dels interessos hostalers, l’any 2011 es van modificar les Ordenances Municipals de l’Ajuntament de Barcelona i la degustació en qualsevol establiment especialista (fleques, pastisseries, brioxeries, galetes, etc.) va quedar reduïda a un màxim de 20 m2, superfície totalment insuficient i desproporcionada quan es tracta d’establiments de mitjanes o grans dimensions. Abans de la modificació, la norma establia que, per fer degustació, un establiment havia de destinar-hi un mínim de 20 m2 i no superar el 40% de la superfície total de l’establiment. Sense motiu ni justificació, doncs, el “mínim” es va convertir en “màxim”, amb la qual cosa molts flequers i pastissers es van quedar sense la possibilitat de compaginar la venda del seus productes amb la degustació.

Des de llavors, aquest Gremi, juntament amb el Gremi de Flequers de Barcelona, ha mantingut innumerables reunions amb els responsables de l’àrea de Comerç de l’Ajuntament de la capital barcelonina i, fins i tot, ens vam arribar a entrevistar amb l’anterior alcalde, el Sr. Trias. I encara ara continuem intentant convèncer els nous responsables de l’Ajuntament de Barcelona de la injustícia del nou redactat de l’ordenança i de la necessitat de retornar a la situació prèvia a la modificació, i més encara quan existeix el perill que la resta de municipis de Catalunya comencin a aplicar una normativa igual o més restrictiva que la que fixa Barcelona.

L’objectiu és clar: hem de fer comprendre a l’Administració, sindicats, hostalers, i inclús a alguns dels nostres, que la degustació i l’activitat d’hostaleria no tenen res a veure. La degustació consisteix simplement  a degustar, a l’interior o exterior dels nostres establiments, els productes i especialitats que comercialitzem, acompanyats de begudes solubles i/o refrescants, de conformitat amb la normativa que ens informa i els usos socialment acceptats. Per contra, l’hostaleria és una activitat més complexa, que no té caràcter comercial i en la qual intervenen uns nivells de manipulació que en cap cas són equiparables a una fleca amb degustació.

Per tant, no podem permetre que una activitat tan nostra, totalment consolidada i que respon a una demanda dels nostres clients, com és la degustació, pugui ser minimitzada o que se’ns posin nous impediments per tal d’evitar que puguem continuar desenvolupant-la amb normalitat.

A hores d’ara, tenim dos fronts oberts. El primer, de caràcter laboral, a les terres de Lleida, on els gremis de flequers catalans, a través de la mateixa Federació Catalana i, particularment, del Gremi dels forners de Lleida, tenen interposada una demanda davant dels Jutjats Socials contra el Conveni Col·lectiu d’Hostaleria lleidatà. Com va succeir amb el Conveni Col·lectiu dels hostalers a nivell de Catalunya, el conveni lleidatà també ha introduït en el seu àmbit funcional la degustació que duen a terme les fleques i les pastisseries.

La demanda als jutjats socials de Lleida continua endavant, encara que sembla que el Gremi d’Hosteleria d’aquesta província i la UGT, signants del text, ja han suprimit del seu redactat qualsevol referència a les fleques i pastisseries, tot i que s’obstinen a mantenir l’extensió dels efectes de la seva norma al “comerços i establiments amb degustació”. Per tant, amb un joc de paraules, ens subsumeixen en un concepte general com és “comerç amb degustació”, mantenint la seva voluntat assimiladora.

El segon front és, actualment, l’avantprojecte de la Llei de Comerç, que també ens porta, des de ja fa uns mesos, a mantenir reunions amb la Generalitat de Catalunya, concretament amb la Direcció General de Comerç, a fi d’evitar que aquesta nova llei pugui restringir el desenvolupament de la nostra activitat de degustació, tal com l’hem fet fins ara. El redactat d’aquest avantprojecte ja ha passat per molts filtres de l’Administració i encara ha de presentar-se al Parlament de Catalunya, on de ben segur serà objecte de noves modificacions per part dels grups parlamentaris.

En concret, l’article 11 de l’avantprojecte de Llei de Comerç diu el següent: “Es consideren a tots els efectes activitat comercial les zones de degustació dels establiments dedicats essencialment a la venda d’alimentació. Les ordenances municipals determinaran la superfície màxima de les zones de degustació dels establiments situats en el seu municipi, sense que aquesta pugui superar el 33% de la superfície de venda de l’establiment”. És a dir, els establiments d’alimentació podran destinar, com a màxim, un 33% de la seva superfície al servei de degustació, i estaran permanentment sota l’amenaça que l’Ajuntament de qualsevol localitat catalana pugui reduir aquest percentatge a través de les seves Ordenances Municipals.

La fleca catalana pateix, des de fa ja massa temps, una pressió i un menyspreu injustos per part de l’Administració, els sindicats i el “lobby” hostaler, la qual cosa ha propiciat el tancament de centenars d’empreses i l’acomiadament de milers de treballadors a Catalunya. Sembla que es vulgui afegir, amb la qüestió de la degustació, encara més pals a les rodes a un sector la supervivència del qual ja està suficientment amenaçada amb l’actual “llibertinatge” en la venda del nostre producte, on qualsevol benzinera, bar o fruiteria, entre molts altres negocis, poden coure pa i comercialitzar-lo.

Per això, volem remarcar que aquest Gremi, junt amb la resta d’entitats gremials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, continuarà lluitant davant l’Administració i, si escau, als Tribunals i Jutjats, per evitar que ens desposseeixin de la nostra potestat, reconeguda legalment, de realitzar la degustació dels nostres productes. No admetrem, de cap de les maneres, ni entrebancs creats artificialment ni l’aplicació de Convenis Col·lectius impropis del nostre sector per, simplement, satisfer altres interessos, com poden ser els dels hostalers.