SITUACIÓ DE LA FLECA CATALANA DESPRÉS DE DUES SETMANES DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA

La Federació Catalana d’Associacions de Gremis de Flequers està integrada pel Gremi de Flequers de Barcelona, Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, Gremi de Forners de les Terres de Lleida, el Gremi de Flequers de les Comarques Gironines i la Federació d’Industrials Forners de la Província de Tarragona, que formen el conjunt de gremis i associacions més representatius de la fleca catalana.

Davant la situació de l’estat d’alarma que estem vivint, i un cop ja han transcorregut dues setmanes d’ençà de la seva declaració, manifestem:

  1. En primer lloc, volem transmetre el nostre suport a totes les persones afectades per la malaltia, i desitjar-los una rapida recuperació. A totes les famílies que hagin perdut a una persona propera els hi traslladem el nostre condol i més sentit record.
  2. També volem transmetre el nostre reconeixement i agraïment a tots els professionals del sector sanitari per la seva dedicació i professionalitat en aquests moments tan difícils que estem vivim. El vostre esforç i compromís és un exemple per a tots.
  3. Així mateix, volem reconèixer públicament la tasca de tots els forners del nostre país que estan realitzant un gran esforç, sovint en condicions molts difícils, per mantenir oberts els seus establiments i garantir el subministrament a la població d’un aliment essencial com és el pa.
  4. Aquest reconeixement, és especialment oportú, a totes aquelles petites empreses del nostre sector que, per la seva estructura essencialment familiar, se’ls hi fa més difícil el manteniment de l’activitat i els hi suposa, més si cap, un augment de la seva exposició al risc.
  5. També volem reivindicar el paper dels forners, especialment en petits pobles, ciutats i àrees rurals on, actualment, son gairebé l’únic subministrador de pa a la població.
  6. Els gremis que integren la Federació catalana han transmès als seus agremiats la necessitat estricta de complir amb les mesures higièniques i de distanciament social recomanades per les autoritats sanitàries per tal d’evitar la propagació del coronavirus. I ens consta que s’estan complint estrictament.
  7. Tant mateix, volen denunciar la dificultat, inclús la impossibilitat, que les nostres empreses estan trobant per proveir al seu personal dels elements de protecció necessaris. Reclamem a les autoritats competents que s’articulin mecanismes perquè, un cop garantit el subministrament al sector sanitari, aquests materials arribin diligentment a les empreses i establiments del sector de l’alimentació, entre elles a les fleques.
  8. Tot i no ser un sector dels que el decret d’estat d’alarma ha suspès l’obertura al públic, el cert és que les nostres empreses han experimentat una caiguda molt important de la seva activitat. Aquesta caiguda, que és fàcilment comprovable, ve motivada per molts factors; suspensió de la possibilitat de consum dels productes als propis establiments, suspensió total de l’activitat de molts dels nostres clients (restaurants, bars, col·legis, etc.), així com per la pròpia restricció de moviments de la població. En definitiva del confiament, que és evident ha modificat i reduït els hàbits de compra de la població. Tots aquests factors estan implicant una dràstica caiguda de les vendes i de la facturació.
  9. Per tot això, la Federació catalana reclama a les autoritats competents que les empreses del nostre sector puguin acollir-se de manera directa a les mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del covid-19. Especialment en el que fa referencia als ERTE per causa major, quan es compleixen i justifiquin els requisits establerts a la norma, a les línies financeres d’ajuts per compensar la caiguda de l’activitat econòmica del covid-19, o els ajuts aprovats per als autònoms. Aquestes mesures son essencials per a poder garantir la continuïtat de les nostres empreses i dels llocs de treball a curt, mig i llarg termini.
  10. També ens volem sumar a la reivindicació que altres patronals i associacions han manifestat els últims dies, de reclamar la suspensió imminent en el pagament d’impostos i quotes patronals a la seguretat social. Només mesures d’aquest tipus poden suposar una aportació directa de liquiditat a les empreses que és tant necessària actualment.

Finalment, el sector flequer català vol expressar el seu compromís de servei vers la població, i continuar garantint amb normalitat, malgrat les dificultats, la producció i subministrament de pa a tots els nostres clients.

Desitgem que aquesta situació tan excepcional es superi ràpidament amb els menors costos personals i econòmics possibles.

Ben segur que ben aviat tornarem a la desitjada normalitat.

Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, a 31 de març de 2020

Andreu Llargués i Claverol,

President