Es traspassa obrador i botiga

Obrador amb 2 forns de llenya i botiga en ple funcionament.

Contacte

Sra. Carmen

Tel. 697 420 294