La Comissió d’Artesania del Gremi, continua treballant.

La Comissió d’Artesania, formada per flequers agremiats d’arreu de la província, es va reunir de nou el passat 14 de juliol per tal d’estudiar quins requisits mínims haurien de complir els flequers i les seves empreses per poder utilitzar la denominació de artesà/na. Els treballs d’aquesta Comissió tenen com a objectiu plantejar unes propostes que puguin ser trasllades al Comitè Executiu del Gremi i després, presentades a la Federació Catalana d’Associacions de Gremis de Flequers per tal que es demani al Govern de la Generalitat la creació d’una norma específica que defineixi què és un artesà flequer i una fleca artesana.

El passat 1 de juny es va celebrar una primera reunió en el que els assistents van fer unes primeres propostes.

La secretària general del Gremi va presentar a la reunió del passat 14 de juliol un estudi comparatiu sobre la legislació que afecta a l’artesania a França i a Catalunya. Aquest estudi comprenia aspectes com la formació dels flequers, la definició d’artesà, d’empresa artesana i de producte artesà. A partir d’aquesta comparació, la secretària general del Gremi, Sra. M. Carme Pifarré, va convidar als membres de la Comissió a definir què volien acordar.

Sobre la formació dels futurs flequers, la Comissió va acordar que l’actual títol de Grau Mitjà en fleca, pastisseria i confiteria reconegut per la Generalitat, pugui ser ofert per l’Escola de Flequers Andreu Llargués després que aquesta aconsegueixi l’homologació del centre del Gremi.

En el debat sobre què cal considerar per a l’obtenció d’un títol de Mestre Artesà en fleca, la Comissió va valorar que seria necessari tenir un mínim de cinc anys d’experiència al sector i superar una prova específica que realitzaria l’escola del Gremi.

Sobre els requisits per tenir un títol d’empresa artesana, la Comissió va estar estudiant diversos aspectes però no va acabar de fer una proposta concreta.

Es va acordar continuar treballant sobre aquest assumpte, en una propera reunió.