Serveis

Gestió ambiental i sanitat

Per a garantir el compliment de la normativa de seguretat i salubritat dels productes, el Gremi va col·laborar amb l’elaboració de la Guia de Practiques Correctes d’Higiene al Sector Flequer (link a PDF), una eina molt clara i senzilla per als treballadors del sector.

Si voleu més informació sobre gestió ambiental i sanitat contacteu amb  m.esteve@gremipa.com (Sra. Margarita Esteve)