Catalan CA Spanish ES
Catalan CA Spanish ES

Troba la teva fleca

Localitza la teva fleca més propera mitjançant el següent mapa i consulta on es troben totes les fleques associades al Gremi de Forners de la Província de Barcelona.

Properament podreu veure la informació de les nostres fleques agremiades.

Tendra temptació.

Un briox de format gran, trenat, perfecte per a esmorzar o berenar, i que podem conservar d’un dia per l’altre.

Sempre m’ha fascinat la capacitat que tenen els flequers del centre d’Europa de fer productes trenats, característics d’aquelles contrades, així com dels productes jueus de fleca. Això s’explica per la seva tradició de productes, tant de pa com dolços, generalment elaborats en forma de trenes amb la intenció de complicar la preparació, per tal de donar-li qualitat al producte.

Tinc un bon amic a Suïssa i sempre, quan he estat a casa seva, ens ofereix, dins la diversitat d’àpats, una trena de brioix d’un pes considerable, que van tallant per menjar o fer torrades. Un producte que es pot conservar dins la nevera per a un altre dia.

D’aquesta manera, el producte que he elaborat aquí és una trena d’aquest tipus, de dos pastons i un trenat de quatre que sembla difícil però és molt senzill, un cop agafem la sistemàtica (tal com podeu veure a les imatges del procés d’elaboració). El brioix està fet una mica més ric de mantega i ous del que és habitual.

Per: Pep Aguilar

veure procés

Tierna tentación.

Un briox grande trenzado, perfecto para el desayuno o la merienda, y que podemos mantener durante la noche.

Siempre me ha fascinado la capacidad de los panaderos en Europa central para hacer productos trenzados, característicos de esa región, así como productos de panadería judíos. Esto se explica por su tradición de productos, tanto pan como dulces, generalmente elaborados en forma de trenzas con la intención de complicar la preparación, con el fin de dar calidad al producto.

Tengo un buen amigo en Suiza y siempre, cuando he estado en casa, nos ofrece, dentro de la diversidad de comidas, una trenza de brioche de considerable peso, que cortan para comer o hacer tostadas. Un producto que se puede guardar en la nevera por otro día.

De esta manera, el producto que he hecho aquí es una trenza de este tipo, de dos pastones y una trenzada de cuatro que parece difícil pero es muy simple, una vez que tomamos el sistemático (como se puede ver en las imágenes del proceso de elaboración). El brioche se hace un poco más rico con mantequilla y huevos de lo habitual.

Por: Pep Aguilar

ver proceso

Catalán 'Xusco'.
En esta receta 'Catalanizamos' este clásico y humilde panecillo español con harina local elaborado en Girona.

Hoy os traemos una variedad de pan muy humilde y popular en diferentes partes de España. El 'xusco' es un pan bien conocido por las personas que han hecho el servicio militar. Recordarás esos bollos con rasgos de encaje alargados que te dieron el "rancho". Bueno, e
ste es el tradicional 'xusco', un pan muy 'español' que hemos 'catalanizado' incorporando nuestra muy apreciada harina gerundense.

Según la RAE,
la palabra castellana 'xusco' tiene varios significados, según la 'Real Academia de la Lengua Española'. Por un lado, significa "trozo de pan, roedor o bollo", y por otro indica que "es divertido, prestigio o picardía", pero también "persona de maneras toscanas".
También es sinónimo de "pan de munición", definido como "pan dado a soldados y prisioneros". El traductor de Google también traduce 'xusco' para 'barroer'.

Kilómetro cer
oSee de todos modos, esta especialidad que presentamos hoy tiene un ligero aspecto rústico con la miga fresca y alvéola y proporciona una corteza colorida y no muy brillante, pero muy crujiente y fácil de masticar.
Utiliza una interesante harina para diversos productos, asociada al concepto de km 0 y certificada de calidad a lo largo de la cadena de producción (harinas limpias), incorporando así un aspecto cada vez más apreciado por nuestros clientes: sostenibilidad, trazabilidad y consumo de productos locales.

Hacer pr
imero, kneas todos los ingredientes hasta que se forma el gluten, y luego añadir la fermentación.
Luego, dejaremos que se bloquee durante 24 horas a 6ºC, después de lo cual nos dividiremos en trozos de 600 g que lanzaremos y dejaremos reposar durante 15 minutos.
A continuación, formaremos los 'xuscos' y los colocaremos en 'banneton' al revés. Dejaremos que fermente hasta que duplique su volumen. Por último, hornee y cocine los 'xuscos' a 220ºC con vapor durante entre 35 y 40 minutos.

Por: Juan Carlos Roche

Ver proceso

‘Xusco’ català.
En aquesta recepta ‘catalanitzem’ aquest clàssic i humil panet espanyol amb farina de proximitat elaborada a Girona.

Avui us portem una varietat de pa molt humil i popular a diferents parts d’Espanya. El ‘xusco’ és un pa molt conegut per les persones que han fet el servei militar. Recordareu aquells panets amb unes característiques puntes allargades que us donaven amb el ‘ranxo’.
Doncs bé, aquest és el ‘xusco’ tradicional, un pa molt ‘espanyol’ que hem ‘catalanitzat’ incorporant-hi la nostra apreciadíssima farina de Girona.

Segons la ‘RAE’
La paraula castellana ‘xusco’ té diverses accepcions, segons la ‘Real Academia de la Lengua Española’. D’una banda, significa “tros de pa, rosegó o panet”, i d’altra indica hom que “té gràcia, prestància o picardia”, però també “persona de maneres tosques”.
També és sinònim de “pa de munició”, definit com a “pa que es dóna als soldats i als presos”. El traductor de Google, a més a més tradueix ‘xusco’ per ‘barroer’.

Kilòmetre zero
Sigui com sigui, aquesta especialitat que us presentem avui té un lleuger aspecte de rústic amb la molla alveolada i fresca i proporciona una crosta acolorida i poc brillant, però molt cruixent i de fàcil masticabilitat.
Utilitza una farina interessant per a diversos productes, associats al concepte de km 0 i qualitat certificada en tota la cadena de producció (farines netes), incorporant-hi així un aspecte cada vegada més apreciat pels nostres clients: la sostenibilitat, la traçabilitat i el consum de productes de proximitat.

Elaboració
En primer lloc, pastarem tots els ingredients fins a formar el gluten i, a continuació, hi afegirem el ferment.
Després, deixarem reposar en bloc durant 24 hores a 6 ºC, després de la qual cosa dividirem en peces de 600 g que boleiarem i deixarem reposar 15 minuts.
A continuació, formarem els ‘xuscos’ i els col·locarem en ‘banneton’ al revés. Deixarem fermentar fins que doblin el seu volum. Finalment, enfornarem i courem els ‘xuscos’ a 220 ºC amb vapor durant entre 35 i 40 minuts.

Per: Juan Carlos Roche

Veure procés

Aquí hay un video simple y muy comprensible de las cualidades del pan y su proceso de elaboración.

Puede ver el video haciendo clic aquí

Aquí teniu un vídeo senzill i molt entenedor de les qualitats del pa i del seu procés d’elaboració.

Podeu veure el vídeo clicant aquí