Serveis

Fiscal

Assessorament en la gestió de la vostra comptabilitat i fiscalitat amb la finalitat de minimitzar l’impacte fiscal al vostre negoci. Tots els tràmits es poden realitzar de manera presencial a les nostres oficines o telemàticament.

Assessorament comptable i fiscal

Estudis econòmics individualitzats de la situació de cada negoci.

Confecció i tramitació de qualsevol tipus de comptabilitat (Societats Mercantils, Estimació Directa Normal o Simplificada, Estimació Objectiva Singular per Mòduls)
Confecció i tramitació de totes les declaracions mensuals, trimestrals i anuals que han de ser presentades a l’Agència Tributària.

Confecció i tramitació dels llibres oficials i els comptes anuals que han de ser presentats al Registre Mercantil.
Assistència, representació i defensa davant l’Agència tributària.

Estudi, confecció i gestió de tots els impostos ( Societats, IVA, Impost sobre la Renda i Patrimoni, Activitats professionals o empresarials, etc.).

Si voleu més informació sobre el servei fiscal contacteu a  andreu@kripton.cat   (Sr. Andreu Martínez)