Cat | Cast

Escola

ESCOLA DE FLEQUERS ANDREU LLARGUu00c9S / BAKING SCHOOL BARCELONA SABADELL

El 15 de novembre del 2011 el Gremi de Flequers de la Provu00edncia de Barcelona va inaugurar Lu2019ESCOLA DE FLEQUERS ANDREU LLARGUu00c9S, ubicada dins del Centre de formaciu00f3 de Can Molins a Sabadell. Aquest nou centre formatiu disposa du2019unes instalu00b7lacions de mu00e9s de 400 metres quadrats, que fan du2019aquesta escola la mu00e9s gran du2019Espanya i una de les principals du2019Europa. Lu2019ESCOLA DE FLEQUERS ANDREU LLARGUu00c9S ha reemplau00e7at el centre de formaciu00f3 Vapor Llonch de Sabadell, que comptava amb 20 anys du2019existu00e8ncia, i que va ser fins el novembre del 2011 una eina fonamental en la polu00edtica de formaciu00f3 dels flequers del Gremi de la Provu00edncia de Barcelona.

Adreu00e7a: Carrer dels Calders 32, 08203 Sabadell
Telu00e8fon: 93 487 18 18
Email: formacio@gremipa.com

El nou centre formatiu compta amb els millors recursos tu00e8cnics i humans per a garantir el millor ensenyament de lu2019ofici de flequer i pastisser. Les noves instalu00b7lacions de la nostra escola permeten que per les seves aules passin mu00e9s de 2.500 alumnes a lu2019any.

Lu2019ESCOLA DE FLEQUERS ANDREU LLARGUu00c9S disposa dels segu00fcents espais: un obrador de fleca-pastisseria totalment equipada amb maquinu00e0ria i estris du2019u00faltima generaciu00f3 de 169 m2, una aula addicional de fleca-pastisseria de 62 m2, un aula du2019audiovisual amb capacitat per a 45 persones de 62 m2 amb equipament multimu00e8dia e informu00e0tic, una sala de formadors amb capacitat per a 10 alumes de 17 m2, una aula de venda/fleca amb degustaciu00f3 de 40m2, magatzem per a matu00e8ries primeres, despatxos, vestidors i laboratori

AULA GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVu00cdNCIA DE BARCELONA

El Gremi disposa, a la seva pru00f2pia seu central a Barcelona, du2019una aula multidisciplinu00e0ria on su2019imparteixen cursos, conferu00e8ncies i seminaris relacionats com la gestiu00f3 de lu2019empresa, les tu00e8cniques de venda, o el mu00e0rqueting, la informu00e0tica, o els idiomes, entre du2019altres.

Adreu00e7a: Carrer dels Calders 32, 08203 Sabadell
Telu00e8fon: 93 487 18 18
Email: formacio@gremipa.com