Es traspassa o ven obrador de pa a Terrassa

Obrador de pa i botiga a Terrassa, en ple funcionament.

Contacte

Sr. José Antonio
Tel. 630 886 740