Es traspassa forn de pa a Torelló

A Torelló: obrador amb botiga anexa + 2 botigues (dues d’elles, al mercat municipal). En ple funcionament.

Contacte

Sr. Mª del Mar
Tel. 649 358 651