Es traspassa forn de pa a Barcelona

Obrador de pa, amb botiga degustació a Barcelona. Amb llicència per a restauració, en ple funcionament i en perfecte estat (nou, de fa tres anys)

Contacte

Sra. Carmen
Tel. 629 556 022