Departament laboral

Assessorament en la gestió de recursos humans de les vostres empreses. Tots els tràmits es poden realitzar online o mitjançant els nostres comercials, que us visitaran al vostre negoci.

Tots els afiliats del gremi tenen accés als següents serveis:

 • Consultes laborals de qualsevol tipus.
 • Gestió de afiliacions i cotitzacions de la Seguretat Social (SILTRA)
 • Expedients de regulació d’ocupació. (ERO)
 • Seguiment i assistència a les inspeccions de Treball.
 • Assistència i defensa davant els jutjats de qualsevol demanda laboral.
 • Assessorament en matèria de negociació col·lectiva.
 • Assessorament sobre la gestió del personal. (Càlcul i previsió de costos laborals, planificació i reestructuració de plantilles)
 • Altes, tramitacions d’autònoms i gestió de bonificació d’autònoms.
 • Expedients d’invalidesa (d’incapacitat), jubilació, viduïtat, etc.
 • Assistència en SMAC (Servei de Mediació i Arbitratge de Catalunya).
 • Assessorament i gestió d’expedients d’estrangeria
 • Assessorament i assistència en la Prevenció de Riscos Laborals.

Si voleu més informació sobre el servei laboral contacteu amb e.ruiz@gremipa.com (Sra. Esther Ruiz)