Departament jurídic

L’assessorament que us ajudarà a resoldre els vostres problemes jurídics i també la realització de tràmits relacionats amb la vostra empresa.

 • Arrendaments.
 • Compravendes: indústries, despatxos de venda, locals, habitatges, etc.
 • Constitució i/o dissolució de Societats.
 • Modificacions i adaptacions d’Estatuts.
 • Ampliacions i/o reduccions de capital.
 • Legalització i posada al dia dels llibres d’Actes i llibres de socis.
 • Donacions.
 • Acceptacions d’herència.
 • Documents diversos de caràcter mercantil, civil, administratiu, etc.
 • Representació i actuació davant dels organismes oficials i d’altres empreses
 • Gestions davant els Registres Mercantil i de la Propietat.
 • Assessorament i aplicació d’ordenances municipals.

Si voleu més informació sobre el servei jurídic contacteu a m.saladie@gremipa.com (Sra. Marta Saladié)