Departament fiscal

Assessorament en la gestió de la vostra comptabilitat i fiscalitat amb la finalitat de minimitzar l’impacte fiscal al vostre negoci. Tots els tràmits es poden realitzar online o mitjançant els nostres comercials, que us visitaran al vostre negoci.

  • Assessorament comptable i fiscal
  • Estudis econòmics individualitzats de la situació de cada negoci.
  • Confecció i tramitació de qualsevol tipus de comptabilitat (Societats Mercantils, Estimació Directa Normal o Simplificada, Estimació Objectiva Singular per Mòduls)
  • Confecció i tramitació de totes les declaracions mensuals, trimestrals i anuals que han de ser presentades a l’Agència Tributària.
  • Confecció i tramitació dels llibres oficials i els comptes anuals que han de ser presentats al Registre Mercantil.
  • Assistència, representació i defensa davant l’Agència tributària.
  • Estudi, confecció i gestió de tots els impostos ( Societats, IVA, Impost sobre la Renda i Patrimoni, Activitats professionals o empresarials, etc.)

Si voleu més informació sobre el servei fiscal contacteu a andreu@kripton.cat (Sr. Andreu Martínez)